Call: 1-972-233-8800

va-loanVay VA được đảm bảo cho các cựu chiến binh đã đủ tiêu chuẩn để mua nhà và phải là nơi cư ngụ cá nhân. Với sự chấp thuận cho vay, VA sẽ đảm bảo một phần khoan vay cho người cho vay.

Bảo lãnh nay bảo về người cho vay nếu có tổn thất đến số tiền được đảm bảo và cho phép một cựu chiến binh để có được điều kiện tài chánh thuận lợi. Mot cựu chiến binh vẫn phải đủ tiêu chuẩn tín dụng và thu nhập cho giá mua. 100% tài chính phải tuân theo điều kiện của cựu chiến binh.


Vay VA cung cấp các tình nặng quan trọng sau đây:

  • Cơ hội bình đẳng cho tất cả các cựu chiến binh có đủ điều kiện để được vay VA.
  • Không cần tiền đặt cọc (trừ khi người cho vay yêu cầu hoặc giá mua cao hơn giá trị hợp lý của tài sản).
  • Người mua thông báo giá trị hợp lý.
  • Lãi suất có thể thương lượng.
  • Có khả năng tài chính cho lệ phí tài trợ của VA (cộng với lệ phí tài trợ giảm ít nhất là 5% và miễn có cựu chiến binh nhận trợ cấp của VÀ).
  • Chi phí đóng hồ sơ có thể so sánh với các loại tài chính khác (và có thể thấp hơn).
  • Không có phí bảo hiểm thế chấp.
  • Một khoản thể chấp có thể chấp nhận được.
  • Quyền hoàn trả mà không bị phạt. Trợ giúp của VA đối với những người vay cựu chiến binh vì không đủ khả năng tài chính tạm thời.
Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa