Call: 1-972-233-8800

house-01-300x195Mục đích của chương trình này chủ yếu được sử dụng để giúp những người có thu nhập thấp hoặc những gia đình mua nhà ở các vùng nông thôn.

Chương trình USDA cung cấp các tính năng quan trọng như sau:

  • Có tài trợ 100%
  • Người bán được phép đóng góp 6%
  • Không có giới hạn cho vay
  • 30 năm lãi suất cố định
  • Phải ở các khu vực không thuộc đô thị
  • Một gia đình hay một chủ nhân
  • Nếu giá trị định giá cao hơn giá bán, quý khách có thể sử dụng sự khác biệt cho sửa sang, v.v.

Chương trình USDA cung cấp cho cư dân nông thôn có thu nhập thấp và trung bình với ít hoặc không có khoản thanh toán xuống hoặc tiền chi phí. Người vay có thể vay để mua một ngôi nhà mới hoặc hiện tại nằm trong khu vực nông thôn được chỉ định. Dân số từ 10 ngàn trở xuống; dân số từ 20 ngàn trở xuống nếu nằm ngoài khu vực thống kê đô thị. Tiêu chuẩn: Bên vay phải thiếu tài chánh và không vây conventional được.

Cư trú: Nhà chính

Thời hạn vay 30 năm lãi suất cố định. Tài trợ và tái tài trợ. Thu nhập và khu vực có giới hạn. Số tiền vay dựa trên ít hơn của sau đây: mức cho vay phù hợp của conventional, không bao gồm phí bảo lãnh; 102.75% của giá trị thẩm định, bao gồm phí bảo lãnh.

Viec thẩm định xác định khoản vay tiền tối đa. (Lưu ý-phí bảo lãnh thay đổi từ 2.75% đến 1.00%, phí hàng năm thay đổi từ 0.50% đến 0.35% vào tháng 10 năm 2016).

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa