Call: 1-972-233-8800

Chúng tôi sẽ giúp quý khách quyết định bằng cách chọn chương trình tài trợ phù hợp nhất theo nhu cầu của quý khách.

Dịch vụ cho vay xây dựng của chúng tôi

Xây dựng ngôi nhà tùy chỉnh trong giấc mơ của quý khách có nghĩa là tương lai của quý khách nắm giữ nhiều khả năng kỳ diệu. Tìm kiếm sản phẩm tài trợ xây dựng tạm thời phù hợp nhất với như cầu của quý khách không phải là một trong những kỳ quan đó.

Tại Absolute Mortgage & Lending, chúng tôi luôn luôn nói, “Ngôi nhà tùy chỉnh đáng có một khoản vay tùy chỉnh.”

Bảo đảm một khoản vay xây dựng mang lại cho quý khách sự an tâm quý khách mong muốn, vì vậy quý khách có thể tập trung vào các khía cạnh quan trọng hơn của việc xây dựng nhà tùy chỉnh của quý khách.

Tại sao một khoản vay với Absolute Mortgage & Lending?

Khách hàng của chúng tôi đã tìm thấy rằng chúng tôi cung cấp các sản phẩm cho vay xây dựng với các điều khoản duy nhất mà hầu hết các công ty khác không cùng cấp. Chúng tôi giúp quý khách dễ dàng nhận được khoản vay xây dựng và sau đó chuyển khoản vay xây dựng đó sang khoản thế chấp cố định sau khi nhà tùy chỉnh của quý khách đã hoàn tất.

Lợi thế cho vay của Absolute Mortgage & Lending đối với người vay:

 • Lựa chọn thanh toán tiền trả trước
 • Số tiên vốn đất tính vào khoản thanh toán trả trước
 • Khoản vay lên đến 1 Triệu
 • Các yêu cầu về điểm tín dụng thấp hơn nhiều so với các ngân hàng thương mại
 • Chủ sở hữu chiếm dụng và tài trợ nhà thứ hai với nhà một xây dựng tùy chỉnh
 • Tự tài trợ cho khoản vay thế chấp
 • Bảo lãnh phát hành khoản vay trước
 • Đóng hồ sơ mua đất và tài trợ xây dựng tạm thời cùng một lúc

Một đại lý. Một người vay. Một đội. Một chỗ.

Trọng tâm của chúng tôi là chăm sóc khách hàng xuất sắc và cung cấp sản phẩm thế chấp tốt nhất cho tình huống của quý khách. Nhân viên Absolute Mortgage & Lending sẽ làm việc trực tiếp với quý khách trong suốt toàn bộ quá trình, từ việc đơn xin vay tiền đến việc đóng hồ sơ. Không cần phải quản lý nhiều khoản vay và khoản vay từ nhiều người cho vay. Absolute Mortgage & Lending là một chỗ cho tất cả các nhu cầu cho vay thế chấp của quý khách.

Cho dù quý khách đang tìm kiếm để xây dựng ngôi nhà tùy chỉnh thứ ba hoặc muốn xây dựng đầu tiên, hãy yên tâm quyet định của quý khách đi với Absolute Mortgage & Lending là một lựa chọn thông minh.

Giải pháp cho người mượn và nhà xây dựng cũng như nhau.

Absolute Mortgage & Lending là một nhà lãnh đạo trong việc cho vay thế chấp xây dựng tới vay thể chấp. Chúng tôi đã phát triển một bộ phận cho vay xây dựng cho các khoản vay xây dựng ở Tiểu bang Texas và các khu vực đủ điều kiện khác. Absolute Mortgage & Lending tự bảo lãnh và cấp vốn cho các khoản vay. Không có bên bảo lãnh thứ ba nào để làm chậm quá trình. Người vay muốn xây dựng ngôi nhà tùy chỉnh trong giấc mơ của họ có thể nhận được khoản vay xây dựng của họ nhanh hơn với việc sử dụng các lựa chọn tiền trả trước thấp của chúng tôi và sự chuyên nghiệp của người đại lý xây dựng của chúng tôi.

Các nhà xây dựng và cộng đồng địa phương cũng được lợi từ lợi thế đó. Có nhiều lợi nhuận trong túi của người xây dựng khi người vay vay một khoản vay xây dựng với tiền trả truớc thấp với Absolute Mortgage & Lending.

Lợi ích của một khoản vay với Absolute Mortgage & Lending cho người xây dựng:

 • Không giữ lại tiền duy trì
 • Lịch rút linh hoạt
 • Dễ dàng chấp thuận
 • Một người khởi khoản vay, một mối quan hệ, một người phục vụ cho vay
 • Tự tài trợ cho khoản vay thế chấp
 • Bảo lãnh phát hành khoản vay trước
 • Đóng hồ sơ mua đất và tài trợ xây dựng tạm thời cùng một lúc
 • Thời gian chuyển nhanh, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng cuối cùng, kế hoạch và thông số kỹ thuật
Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa