Call: 1-972-233-8800

Tỷ lệ nợ đối với thu nhập là một công thức người cho vay dùng để xác định có bao nhiêu tiền để trả cho khoản vay hàng tháng sau khi tất cả các khoản nợ khác của quý khách đã được đáp ứng.

Làm thế nào để tìm ra tỷ lệ đủ điều kiện

DTIThông thường, vay conventional cần tỷ lệ đủ tiêu chuẩn là 28/36. Các khoản cho vay FHA có ít hạn chế hơn, đòi hỏi một tỷ lệ 29/41.

Trong các tỷ lệ này, con số đầu tiên là số tiền thu nhập hàng tháng của qúy khách (theo phần trăm) có thể chi tiêu cho nhà ở. Tỷ lệ này được tính trên tổng số tiền thanh toán của qúy khách, bao gồm cả bảo hiểm nhà, khoản HOA, bảo hiểm thế chấp – tất cả mọi thứ.

Số thứ hai trong tỷ lệ này là phần trăm của tổng thu nhập hàng tháng của qúy khách mà có thể được áp dụng cho các chi phí nhà ở và nợ định kỳ. Nợ định kỳ bao gồm thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán xe, hỗ trợ nuôi con và các loại tương tự.

Ví dụ:

Với tỷ lệ 28/36 

  • Tổng thu nhập hàng tháng là $2,700 x .28 = $756 có thể được áp dụng cho nhà ở
  • Tổng thu nhập hàng tháng là $2,700 x .36 = $972 có thể được áp dụng cho khoản nợ định kỳ cộng với chi phí nhà ở

Với tỷ lệ 29/41 (FHA)

  • Tổng thu nhập hàng tháng là $2,700 x .29 = $783 có thể được áp dụng cho nhà ở
  • Tổng thu nhập hàng tháng là $2,700 x .41 = $1,107 có thể được áp dụng cho khoản nợ định kỳ cộng với chi phí nhà ở
Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa