Call: 1-972-233-8800

Xác Nhận Số

Mortgage-costsLàm quen với các bản sao kê khoản vay để duy trì tổng số tiền gốc thanh toán hàng tháng. Chú ý đến giá các căn nhà khác trong khu vực lần cần của quý khách. Neu khoản vay của quý khách dưới 5 tuổi, cô thể là quý khách không có nhiều tiến bộ với số tiền góc và phần lớn là chỉ trả cho tiền lời.

Bằng Chứng Vốn

Khi vốn nhà của quý khách đã đạt đến 20%, qúy khách sẽ phải hủy bỏ các khoản thanh toán PMI trong suốt thời gian cho vay còn lại. Liên lạc với người cho vay để yêu cầu huỷ bỏ PMI. Tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác mình rằng quý khách đã đủ điều kiện để hủy bỏ.
Bằng chứng tốt nhất có thể được tìm thấy trong một thẩm định sử dụng của tiểu bằng mẫu URAR-1004 (Bao cáo thẩm định về nhà), theo yêu cầu của hầu hết các tổ chức cho vay trước khi huỷ bỏ PMI.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa