Call: 1-972-233-8800

How much can I afford

Quý khách có thể mua bao nhiêu?

Quý khách có thể mua bão nhiêu?

Quyết định mua được bao nhiêu là một quyết định cá nhân. Cô rất nhiều yếu tố. Tôi có thể muốn bao nhiêu? Tôi có thể thanh toán tiền trả trước bao nhiêu? Tôi có thể trả hàng tháng bao nhiêu?

Không có câu trả lời đen trắng cho những câu hỏi này. Nếu qúy khách có kế hoạch vay 30 năm, qúy khách có thể thanh toán tiền trả trước ít hơn và vẫn quản lý thanh toán hàng tháng. Neu, mặt khác, qúy khách có kế hoạch vay 15 năm, qúy khách nên thanh toán trả tiền trước nhiều hơn để tiền thánh toán hàng tháng phù hợp với khả năng mình.

Tôi có thể thanh toán tiền trả trước lớn thế nào?

Nhiều người mua nhìn vào tiền mặt của họ trong tay như là nguồn duy nhất cho thành toán tiền trả trước. Đây không phải là trường hợp. Một cách đề tài trợ hoặc trợ cấp phần tiền trả trước là sử dụng một món quà. Ba mẹ, ông bà và các thành viên khác trong gia đình thường rất hăng hái giúp đỡ bằng cách tặng một món quà bằng tiền mặt cho việc mua nhà của qúy khách.

Nếu qúy khách bán nhà, vốn mà qúy khách xây dựng có thể được áp dụng cho khoản thanh toán tiền trả trước của qúy khách.

Nhưng đây không phải là lựa chọn duy nhất của qúy khách. Chúng tôi có thể giúp qúy khách khám phá tất cả các lựa chọn tiền trả trước, bao gồm cả khoản thanh toán tiền trả trước thấp và vay 100% cho khoan vay VA nếu phù hợp với qúy khách.

Tôi có thể trả tiền hàng tháng bao nhiêu?

Khi xác định số tiền thành toàn hàng tháng, qúy khách cần phải xem xét những khoản chi tiêu hàng tháng khác mà qúy khách có. Các chi phí như thanh toán xe hơi sẽ đóng vai trò lớn trong khoản thanh toán hàng tháng mà qúy khách có thể tra.

Ngoài ra còn có các chi phí cuộc sống mà qúy khách sẽ muốn xem xét. Những thứ như đi ăn uống, du lịch và khi mua xe hơi kế tiếp. Qúy khách có muốn giảm bớt hoặc trì hoãn một số trong những khoản chi phí này để trả tiền hàng tháng lớn hơn không?

Tôi có thể mượn bao nhiêu?

Đây là câu hỏi qúy khách sẽ muốn được trả lời trước khi bắt đầu tìm kiếm nhà. Đây là điều mà chúng tôi ở đây để giúp.

Chúng tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào qúy khách có thể có về quá trình cho vay. Nhưng cách tốt nhất chúng tôi có thể giúp là làm cho qúy khách có đủ điều kiện cho một khoản vay. Để bắt đầu, chỉ cần hoàn thành mẫu dưới đây để cho chúng tôi biết thời điểm tốt để liên lạc với qúy khách. Chúng tôi mong muốn giúp mua ngôi nhà mơ ước của qúy khách.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa