Call: 1-972-233-8800

saving for a mortgageThanh toán thêm vào tiến gốc thường xuyên đối với người cho vay có thể mang lại tiết kiệm rất lớn. Người vay có thể thực hiện việc này bằng nhiều cách. Đối với nhiều người, có lẽ cách đơn giản nhất là thanh toán thêm 1 lần mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không thể xoay xở một số tiền lớn này, do đó chia một khoản thanh toán thêm thành mười hai khoản thanh toán hàng tháng cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Cuối cùng, quý khách có thể cam kết trả một nửa thanh toán mỗi hai tuần. Những lựa chọn này khác nhau một chút trong việc giảm số tiền hoàn vốn cuối cùng và giảm thời gian, nhưng tất cả sẽ làm giảm thời hạn vay và giảm tổng số tiền lời.

Thanh Toán Thêm Một Lần

Một số người không thể quản lý thanh toán thêm. Hãy nhớ rằng hầu hết các khoản thế chấp sẽ cho phép quý khách thanh toán thêm vào tiến goc bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào quý khách có thêm tiền mặt, hãy xem xét để thực hiện một khoản thanh toán một lần cho tiến gốc của quý khách.

Ví dụ, nếu quý khách nhận được một khoản tiền bất ngờ trong năm năm vào khoản vay, đầu tư vài ngàn vào tiền gốc của khoản vay sẽ rút ngắn thời gian hoàn trả và tiết kiệm rất nhiều tiền lời trong suốt thời gian vay. Đối với hầu hết các khoản vay, trả sớm trong thời gian cho vay, có thể tiết kiệm lớn trong tiền lời và thời hạn của khoản vay.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa