Call: 1-972-233-8800

Loan Process Overview of Steps

Những tài liệu dưới đây là cần thiết để hoàn thành đơn xin vay. Vui lòng cung cấp tất cả các tài liệu.

Tất cả các tài liệu phải được ghi ngày trong vòng 60 ngày kể từ ngày đóng hồ sơ. Tài liệu mới nhất có thể được yêu cầu trong suốt quá trình.

 • Tài liệu cần thiết, trong vòng 24 GIỜ, để tiến hành

  Tài Liệu Thu Nhập

  • 30 ngày cuống phiếu lương gần nhất
  • Báo cáo lời & lỗ (nếu tự làm chủ)
  • 2 năm thuế gần đây nhất
  • 2 năm W2’s hoac 1099’s gần đây nhất

  Tài Liệu Tài Sản

  • 2 tháng gần đây nhất của các báo cáo ngân hàng (tất cả mọi trang, thậm chí cả các trang trống.)

  Thông Tin Cần Thiết

   • 2 năm lịch sử dân cư
   • 2 năm làm việc hoặc lịch sử trường học
   • Giấy phép có chữ ký

  Càng có nhiều tài liệu trước, quá trình sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn!

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa