Call: 1-972-233-8800

Pre-QualifiedSẽ rất hữu ích nếu quý khách ghé thăm một chuyên gia về thế chấp sớm, ngay cả khi chưa biết loại nhà để tìm kiếm. Để làm gì? Sẽ rất khó hiểu nếu chúng toi có thể giúp đỡ ngay cả trước khi quý khách bắt đầu thương luồng về giá cả.

Sơ Tuyển

Khi được sơ tuyển, chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm ra số tiền thành toán hàng tháng để phù hợp với ngân sách và chúng tôi sẽ xem quý khách có đủ điều kiện để vay bao nhiêu. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này bằng cách xem xét các khoản nợ và thu nhập, tình trạng việc làm và nhà ở của quý khách, số tiền có để thanh toán tiền trả trước, dự trữ bắt buộc và các tài chánh khác. Chúng tôi yêu cầu một số giấy tờ, với một quá trình ngắn.

Một khi quý khách đã đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách một lá thư sơ tuyển (Pre-Qualification Letter), nói rằng chúng tôi đang làm việc với quý khách để tìm đúng thế chấp để phù hợp với nhu cầu quý khách và chúng tôi tin rằng quý khách sẽ đủ điều kiện cho một khoản vay cho đến một số tiền nhất định.

Lợi ích trong việc sơ tuyển

Sẽ có nhiều lợi ích khí quý khách tìm được ngôi nhà và đã đạt được sơ tuyển. Thứ nhất, nó giúp quý khách biết số tiền mà quý khách có thể mua. Thậm chí quan trọng hơn với chủ nhà hiện tại, bức thư sơ tuyển cho họ sự chắc chắn – giống như quý khách đã đến nhà của họ với một va li tiền mặt để trả giá ngôi nhà! Họ sẽ không phải lo lắng rằng họ đang lãng phí thời gian của họ nếu quý khách sẽ không thể dự kiến cho một khoản vay thể chấp đủ lớn. Người bán căn nhà sẽ không thắc mắc là quý khách có đủ điều kiện cho khoản vay. Viec đủ điều kiện cho số tiền vay thể chấp cần thiết của quý khách sẽ không phải là điều gì đó để họ cảm thấy lo ngại. Quý khách có khả năng sao lưu đề nghị.

Chúng tôi giúp đỡ về việc sơ tuyển

Khi được sơ tuyển, chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm ra số tiền thành toán hàng tháng để phù hợp với ngân sách và chúng tôi sẽ xem quý khách có đủ điều kiện để vay bao nhiêu. Quá trình này sẽ thông qua tài chanh của quý khách – các khoản nợ, thu nhập, công việc, tiền mặt có sẵn để thanh toán tiền trả trước, trong số những thứ khác. Nó nhanh chóng, căn bản, và chúng tôi giữ việc giấy tờ ở mức tối thiểu.

Một với một

Trong khi quý khách có thể hưởng lợi từ máy tính thế chấp của chúng tôi trên trang web của chúng tôi, quý khách cần phải gặp một trong những thành viên chuyên nghiệp về thế chấp. Chúng tôi có thể làm việc để chấp thuận lá thư sơ tuyển. Đối với một điều khác, chúng tôi có thể tìm thấy một chương trình thế chấp khác nhau phù hợp với tình hình của quý khách. Hãy để chúng tôi giúp bắt đầu: Liên lac với chúng tôi

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa