Call: 1-972-233-8800

Quý khách có đủ điều kiện hoặc đã được chấp thuận trước để được vậy chưa?

Trước khi quý khách bắt đầu mua sắm cho một ngôi nhà mới, quý khách nên thiết lập một thời gian để chúng tôi có thể tìm ra bảo nhiêu quý khách có thể mua được. Điều này sẽ giúp quý khách ở vị trí tốt hơn với tư cách là người mua. Đó là điều quan trọng để hiểu được sự khác biệt giữa Pre-Qualifiedviệc đủ điều kiện cho một khoản vay và được phê duyệt trước để được vay. Sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này sẽ rất quan trọng khi quý khách quyết định đưa ra giá đề nghị cho nha.

Để có đủ điều kiện cho vay, thông tin về nợ, thu nhập và tài sản của quý khách sẽ được thu thập. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ tín dụng và số tiền trả trước của quý khách để được một ý tưởng về các chương trình cho vay khác nhau. Sau đó quý khách sẽ được cấp một lá thư sơ tuyển cho biết số tiền quý khách có đủ điều kiện để mượn.

Điều quan trọng cần nên hiểu là một lá thư sơ tuyển chỉ là ước tính là quý khách có đủ tiêu chuẩn vay, chứ không phải là một cam kết cho vay. Được sự chấp thuận trước mang lại cho quý khách lợi thế cạnh tranh khi thời gian đến để ra giá trên một căn nhà bởi vì quý khách đã được chấp thuận cho vay với khoản tiền nhất định.

Để được chấp thuận trước, quý khách sẽ hoàn thành đơn xin vay và cung cấp nhiều thông tin xác mình về việc làm, tài sản và tình trạng tài chánh của quý khách như mầu W-2, hồ sơ ngân hàng và bảng sao kê thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ nộp đơn cho người vay mà đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách. Một khi quá trình đăng ký hoàn tất, quý khách sẽ nhận được thư chấp thuận trước cho biết số tiền mà người cho vay đã sẵn sàng cho mượn. Khi ra giá để mua nhà, thư chấp thuận trước sẽ cho quý khách lợi thế cạnh tranh. Nó sẽ cho người bán thấy rằng quý khách đã được chấp thuận.

Thư chấp thuận trước không có bó buộc đối với người cho vay. Nó phải được thẩm định về ngôi nhà mà quý khách mua và một số điều kiện khác. Nêu tình hình tài chánh của quý khách thay đổi (ví dụ như quý khách bị mất việc lắm), lãi suất tăng hoặc đến ngày hết hạn, người cho vay phải xem lại tình hình và tính lại số tiền cho vay.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa