Call: 1-972-233-8800

Với khoản vay có lãi suất cố định, khoản thanh toán của quý khách không thay đổi trong suốt thời gian vay. Khoản tiền gốc (số tiền mượn) sẽ tăng lên, nhưng số tiền lời phải trả sẽ giảm xuống tương ứng.

which-is-better-fixed-or-armNhững năm đầu tiên theo lãi suất cố định chủ yếu là để trả tiền lời. Số tiền trả gốc sẽ tăng chậm mỗi tháng.

Người vay có thể chọn một khoản vay theo lãi suất cố định để khóa ở mức thấp. Nhiều người chọn những loại khoản vay này vì lãi suất thấp và họ muốn khóa ở mức thấp. Đối với những chủ nhà hiện đang có ARM, việc tái cấp vốn vào một khoản vay có lãi suất cố định có thể cung cấp sự ổn định thanh toán hàng tháng lớn hơn. Nếu hiện tại quý khách có một khoản vay có lãi suất điều chỉnh (ARM), chúng tôi sẽ vui lòng giúp qúy khách khóa một mức lãi suất cố định với lãi suất ưu đãi.

Lãi Suất Điều Chỉnh

ARM, có nhiều loại. ARM thường được điều chỉnh hàng năm, dựa trên các chỉ số khác nhau.

Phần lớn ARMs không thể vượt qua một số lượng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Một số ARM sẽ không tăng hơn 2% mỗi năm, bất kể lãi suất cơ bản. Đôi khi ARM có một “giới hạn thanh toán” đảm bảo thanh toán của qúy khách không thể vượt quá số tiền cố định trong một năm nhất định. Hầu như tất cả các ARM cũng có thể hạn chế lãi suất của qúy khách trong suốt thời gian vay.

ARM thường có tỷ lệ thấp nhất khi bắt đầu. Họ thường đảm bảo mức lãi suất thấp hơn trong một khoảng thời gian ban đầu có sự khác biệt rất lớn. Qúy khách có thể nghe mọi người nói về “3/1 ARMs” hoặc “5/1 ARMs”. Đối với các khoản vay này, tỷ lệ ban đầu được ấn định trong ba hoặc năm năm. Sau đó sẽ điều chỉnh mỗi năm. Các khoản cho vay này được ấn định cho một số năm nhất định (3 hoặc 5), sau đó điều chỉnh sau giai đoạn ban đầu. Khoản vay như thế này thường là tốt nhất cho những người dự kiến di chuyển trong vòng ba hoặc năm năm. Những loại cho vay có lãi suất điều chỉnh này là tốt nhất cho những người đi vay có kế hoạch bán nhà hoặc tái cấp vốn trước khi khoản vay được điều chỉnh.

Hầu hết những người lựa chọn ARM là khi họ muốn lợi dụng tỷ lệ giới thiệu thấp hơn và không có ý định ở trong nhà lâu hơn thời kỳ thấp điểm ban đầu. ARMs có rủi ro khi giá trị tài sản giảm và người vay không thể bán nhà của họ hoặc tái cấp khoản vay của họ.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa