Call: 1-972-233-8800

FICO RatingVì chúng ta sống trong một thế giới máy tính nên không có gì ngạc nhiên khi khả năng trả nợ vay của quý khách giảm xuống chỉ còn một con số. Điểm số FICO được tạo ra bởi các cơ quan bao cao tín dụng. Ho sử dụng lịch sử thanh toán của tất cả các khoản vay của quý khách: thể chấp, xe, thẻ tín dụng, và tương tự.

Kiểm tra điểm tín dụng tại đây

Ba cơ quan báo cáo tín dụng sử dụng các công thức hơi khác nhau để xây dựng một điểm tín dụng. Điểm số FICO ban đầu được phát triển bởi Fair Isaac and Company. Experian sử dụng mô hình này và gọi FICO là điểm số của nó. Mô hình của Equifax, dựa trên FICO, được gọi là BEACON, trong khi TransUnion, cũng sử dụng một FICO sửa đổi, gọi EMPIRICA. Mặc dù mỗi mô hình xem xét một loạt các dữ liệu có sẵn trong báo cáo tín dụng của quý khách, sự khác biệt không lớn; Tất cả các cơ quan sử dụng sau đây để tính điểm của quý khách:

  • Lịch sử tín dụng – Quý khách có tín dụng trong nhiều năm, hoặc trong một thời gian ngắn?
  • Lịch sử thanh toán – Quý khách có trả hóa đơn đúng hạn không?
  • Số tiền còn lại trên thẻ tín dụng – Quý khách có bao nhiêu thẻ tín dụng, và quý khách nợ bao nhiêu?
  • Yêu cầu về tín dụng – Có bao nhiêu lần quý khách đã kiểm tra tín dụng cho một khoản vay?

Các yếu tố này được gán trọng lượng dựa trên công thức đang được sử dụng. Kết quả được thêm vào và chưng cất thành một số duy nhất. Điểm FICO từ 300 đến 800. Điểm số cao hơn thì tốt hơn. Hầu hết người mua nhà ngày nầy đều có điểm trên 620.

FICO tạo ra sự khác biệt lớn trong lãi suất của quý khách

Quý khách có biết không? Điểm FICO ảnh hưởng nhiều hơn khả năng của quý khách để có được một khoản vay. Chúng cũng ảnh hưởng đến lãi suất. Các nhà cho vay cho lãi suất thấp hơn cho những người có điểm số cao hơn.

Nâng cao điểm của quý khách

Có thể nâng điểm FICO của quý khách không? Một số công ty cam kết sửa lỗi nhanh, nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì khác hơn những gì quý khách có thể làm – miễn phí.  (Tuy nhiên quý khách có thể và nên khiếu nại các khoản không chính xác trong báo cáo tín dụng của quý khách).

Biết FICO của quý khách

Để nâng cao điểm của quý khách, quý khách phải nhận được bản báo cáo được sử dụng để xây dựng no. Tuy nhiên, quý khách cũng cần điểm số. Fair Isaac đã tạo ra một trang web (www.myFICO.com) cho phép quý khách làm điều đó. Nó không tốn kém, nhanh chóng, và dễ dàng để có được điểm tín dụng cũng như các báo cáo tín dụng từ cả ba cơ quan. Họ cũng cung cấp thông tin hữu ích và các công cụ để giúp quý khách phân tích những hành động có thể có tác động lớn nhất đến điểm FICO của quý khách.

Quý khách có thể nhận báo cáo tín dụng miễn phí mỗi năm từ cả ba cơ quan khi quý khách truy cập AnnualCreditReport.com. Mặc dù báo cáo này không bao gồm điểm tín dụng miễn phí, chi phí để “nâng cấp” báo cáo của quý khách bao gồm điểm tín dụng rất hợp lý.

Bây giờ quý khách đã có tất cả các chi tiết, quý khách sẽ ở một vị trí tốt hơn để có một khoản vay thích hợp cho quý khách.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa