Call: 1-972-233-8800

Fast Mortgage Loan

Năm cách để làm cho quá trình vay tiền nhanh hơn

Chúng tôi nên nói rằng “làm việc với chúng tôi” là cách đầu tiên! Khí quý khách cho phép chúng tôi giúp tìm khoản vay phù hợp với quý khách, quý khách thực sự đang tận dụng lợi thế của một số công nghệ và chuyên môn tốt nhất của khu vực để đưa ra quyết định cho vay và tài trợ cho khoản vay của quý khách một cách nhanh chóng.

Nhưng đây là năm cách “khác” quý khách có thể làm để làm nhanh quá trình cho vay:

  1. Có mọi thứ sẵn sàng và ở một nơi. Ở trên trang web của chúng tôi, quý khách sẽ tìm thấy một danh sách những tài liệu quý khách cần để hỗ trợ cho đơn. Nếu quý khách có được tất cả tài liệu và giữ trong một nơi an toàn như một túi hoặc thư mục, quý khách có thể cắt giảm thời gian dành cho những thứ cần. Ngoài ra, quý khách sẽ giúp giảm sự lo lắng và nhầm lẫn của chính mình.
  2. Hãy thành thật và ghi đầy đủ khi điền đơn. “Tránh” việc làm hoặc lịch sử cư trú hoặc sót các tài khoản tín dụng mở mà quý khách không muốn xem xét không làm tăng cơ hội của quý khách được một khoản cho vay thuận lợi. Trong 100 phần trăm các trường hợp, sẽ làm cho khó hơn, và mất nhiều thời gian hơn.
  3. Trả lời và bổ sung các yêu cầu cho tài liệu nhanh chóng. Trong quá trình xử lý, khi xem xét khoản vay của quý khách, chúng tôi có thể cần thêm tài liệu. Cung cấp ngay khi quý khách nhận được yêu cầu hoặc trả lời cuộc gọi ngay khi nhận được thông báo.
  4. Chuẩn bị để giải thích các mục xúc phạm trong báo cáo tín dụng của quý khách. Đây thực sự là một phần của số 2 ở trên. Nếu quý vị bị bịnh hoạn hoặc ly dị trong trường hợp quý khach bị mất hoặc thanh toán trễ, hoặc quý khach có các trường hợp thanh toán trễ hạn trong bản báo cáo tín dụng, hãy chuẩn bị để giải thích. Hãy thành thật, và đừng lo lắng! Bộ xử lý khoản vay không đánh giá quý khách, họ đang cố gắng để điền vào tất cả các khoảng trống trong giấy tờ của họ.
  5. Hãy để thẩm định viên vào nhà! Việc thẩm định là một trong những phần dài nhất của quá trình cho vay. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng yếu tố lớn nhất trong việc chậm trễ là vì thẩm định viên không liên lạc với chủ nhà để lấy hẹn được. Nếu quý khách đang tái tài trợ và thẩm định viên gọi điện để lấy hẹn, hay làm càng sớm càng tiện lợi cho cả hai.

Và hãy nhớ rằng người định giá không muốn mua nhà của quý khách. Người đó sẽ thành thật nói giá trị ngôi nhà của quý khách. Sự vệ sinh không giúp quý khách đánh giá cao hơn! Cho phép thẩm định viên vào càng sớm càng tốt và sẽ giúp quý khách vay nhanh hơn.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa