Call: 1-972-233-8800

401kloan-e1409168505291

Cuối cùng quý khách đã tìm thấy ngôi nga trong giấc mơ. Chỉ có một điều đứng giữa quý khách và ngôi nhà mới: Tiền trả trước (down payment).

Nhiều người mua nhà ngày nay lựa chọn sử dụng các khoản tiền từ chương trình 401k để thanh toán tiền trả trước cho nhà. Thông thường, quý khách không thể lấy tiền từ 401K trừ khi quý khách nghỉ hưu, rời công ty hoặc trở nên tàn tật, nhưng nhiều công ty cho phép khi gặp khó khăn về tài chánh, bao gồm cả việc mua nhà chính của nhân viên.

Những bất lợi cho việc rút tiền là quý khách sẽ phải trả tiền thuế và tiền phạt đối với số tiền rút khỏi, mà thường phải được thanh toán trong năm rút . Trong khi luật pháp cho phép thu hồi khó khăn, công ty của quý khách không bắt buộc phải cung cấp. Kiểm tra với bộ phận nhân sự của công ty nếu quý khách không chắc chắn là 401K của quý khách cho phép thu hồi khó khăn.

Một cách khác cô thề là vay mượn 401K của quý khách – thường đến 50% số tài khoản của quý khách. Quý khách phải trả tiền lời cho khoản vay, những tiền lời sẽ trở lại vào tài khoản của quý khách. Số tiền quý khách nhận được không phải chịu thuế trong khi đang trả lại và thời hạn là từ 5 đến 30 năm để trả lại.

Có những rủi ro liên quan đến việc vay mượn từ 401K. Nếu quý khách bị mất việc làm hoặc nghĩ việc, quý khách phải hoàn trả toàn bộ khoan vay trong một khoảng thời gian ngắn, đôi khi trong vòng 60 ngày. Nếu số tiền này không được hoàn trà trong thời gian đó, quý khách sẽ phải chịu tiền thuế và phạt. Và trong khi 401K thường có thể được chuyển sang công ty mới mà không bị phạt, khoản vay từ 401K không thể đuoc lăn qua.

Ngoài ra, vì tiền rút khỏi tài khoản của quý khách không còn được tiền lời, tài khoản của quý khách sẽ nhớ hơn khi nghỉ hưu. Và quý khách sẽ thay thế tiền trước khi trừ thuế với tiến sau khi trừ thuế.

Tốt nhất là quý khách nên kiểm tra các lựa chọn khác nhau và chọn cách tốt nhất.

Thong tin này không tính đến các mục tiêu cả nhân, tình hình tái chánh hoặc như cầu của quý khách. Đây không phải là lời khuyên về tài chánh, thuế hay pháp luật. Tham khảo người tư vấn thuế.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa