Call: 1-972-233-8800

 

Blank-list-of-pros-and-cons-square-1024x1017Ưu Điểm của Reverse Mortgages

 • Lựa chọn giải ngân (hàng tháng hoặc tín dụng)
 • Chủ nhà vẫn ở trong nhà mà không phải trả tiền thế chấp hàng tháng*
 • Loại bỏ khoản thế chấp hiện có
 • Người thừa kế không chịu trách nhiệm nếu số nợ của khoản vay vượt quá giá trị nhà
 • Người thừa kế sẽ được phần vốn nhà còn lại sau khi trả hết khoản vay reverse mortgage
 • Tiền thu được không phải trả thuế**
 • Lãi suất có thể thấp hơn các lựa chọn khác

Nhược Điểm của Reverse Mortgages

 • Giá trị của bất động sản có thể giảm theo thời gian
 • Lệ phí thường cao hơn so với khoản vay thế chấp truyền thống, như sau:
  • Lệ phí của Initial Federal Housing Administration (FHA)
  • Bảo hiểm thể chấp FHA
  • Lệ phí cấp vốn vay
 • Mặc dù khoản vay reverse mortgage nói chung không ảnh hưởng đến tình trạng đủ điều kiện cho An Ninh Xã Hội và Medicare, các chương trình của chính phủ như Medicaid có thể bị ảnh hưởng **
 • Nhiều người không hiểu về khoản vay reverse mortgage

*Quý khách phải sống trong nhà như nơi cư trú chính, tiếp tục trả thuế nhà, bảo hiểm nhà và duy trì nhà theo các yêu cầu của Federal Housing Administration.

**Tham khảo ý kiến với cố vấn tài chính và các cơ quan chính phủ thích hợp để xem có ảnh hưởng nào đối với thuế hoặc các trợ cấp của chính phủ.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đăng ký trực tuyến.

TÌM ĐẠI LÝ CHO VAY

Chủ nhà có trách nhiệm đóng thuế nhà, bảo hiểm nhà và khi có thể, bảo hiểm lụt và các khoản HOA. Thông tin này không được sản xuất bởi HUD hoặc FHA và thông tin này đã không được xem xét hoặc chấp thuận bởi Cơ Quan Chính Phủ. Thông tin chỉ có tính chất chung và không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của quý khách. Đây không phải là lời khuyên về tài chính, thuế hay pháp luật. Tham khảo cố vấn thuế chuyên nghiệp.