Call: 1-972-233-8800

                       Đoàn Kết. Bảo Đảm. Tích Cực. Xuất Sắc.

Toàn bộ nhân viên của chúng tôi hết lòng theo lời cam kết là sẽ phục vụ suất xắc, từ nhân viên bán hàng, đến các chuyên gia hoạt động và nhân viên quản lý của chúng tôi.


Absolute Mortgage & Lending là dba of Georgetown Mortgage LLC. Tại Absolute Mortgage & Lending, tất cả chúng tôi cùng chung một tầm nhìn và thực hiện các giá trị cốt lõi. Chúng tôi cố gắng để cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng và đồng nghiệp của chúng tôi và giữ uy tín trong việc trở thành người tín nhiệm.

Xin quý khách liên lạc Absolute Mortgage & Lending để chúng tôi phục vụ quý khách.

Khai Nguyen

Giám Đốc Chi Nhánh / Đại Lý Cho Vay
Dallas / Houston / Gretna / Grand Prairie
NMLS# 455053
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (972) 233-8800
  (972) 233-8806

Hao Huynh

Đại Lý Cho Vay
Dallas / Houston / Gretna / Grand Prairie
NMLS# 686615
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (214) 991-2933
  (888) 877-0979

Ada Ong

Đại Lý Cho Vay
Houston
NMLS# 1424863
Branch NMLS# 1460193
10782-C Bellaire Blvd Houston, TX 77270

  (832) 324-3595
  (888) 877-0979

Anthony Nguyen

Đại Lý Cho Vay
Houston
NMLS# 1222949
Branch NMLS# 1460193
10782 Bellaire Blvd Ste C Houston, TX 77072

  (832) 930-8388
  (318) 655-2238

Antonio Gutierrez

Đại Lý Cho Vay
Dallas
NMLS# 722537
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (469) 374-3456
  (940) 228-3250

Don Nguyen

Đại Lý Cho Vay
Dallas
NMLS# 996941
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (972) 729-9321
  (714) 422-5902

Emee-lee Ching

Đại Lý Cho Vay
Houston
NMLS# 1668997
Branch NMLS# 1460193
10782 Bellaire Blvd Ste C Houston, TX 77072

  (281) 948-2931
  (888) 877-0979

Huy Pham

Đại Lý Cho Vay
Denver
NMLS# 998037
Branch NMLS# 1653586
165 S Union Blvd #250 Lakewood, CO 80228

  (228) 424-9613
  (888) 877-0979

Kandace Tran

Đại Lý Cho Vay
Denver
NMLS# 817938
Branch NMLS# 1653586
165 S Union Blvd #250 Lakewood, CO 80228

  (214) 514-0472
  (888) 217-4640

Khanh Lieu

Đại Lý Cho Vay
Gretna
NMLS# 882514
Branch NMLS# 954582
540 Lapalco Blvd Gretna, LA 70056

  (504) 533-8791
  (866) 261-1907

Kim Vu

Đại Lý Cho Vay
Grand Prairie
NMLS# 316859
Branch NMLS# 1182620
2625 W Pioneer Pkwy Ste 201B Grand Prairie, TX 75051

  (817) 798-4293
  (972) 975-5147

Minh Lai

Đại Lý Cho Vay
Dallas
NMLS# 1502336
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (469) 609-8414
  (866) 261-1970

Nam Nguyen

Đại Lý Cho Vay
Grand Prairie
NMLS# 823353
Branch NMLS# 1460193
10782-C Bellaire Blvd Houston, TX 77072

  (832) 838-6382
  (888) 877-0979

Susan Dinh

Đại Lý Cho Vay
Dallas
NMLS# 998945
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (469) 688-3597
  (866) 261-1907

Thien Nguyen

Đại Lý Cho Vay
Houston
NMLS# 477799
Branch NMLS# 1460193
10782-C Bellaire Blvd Houston, TX 77072

  (817) 626-6229
  (866) 261-1907

Thu Nguyen

Đại Lý Cho Vay
Dallas
NMLS# 644759
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (214) 208-5350
  (972) 233-8806

Tina Le

Đại Lý Cho Vay
Dallas / Grand Prairie
NMLS# 1241458
Branch NMLS# 478264
4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244

  (469) 258-5464
  (866) 261-1907

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:

Please leave this field empty.

Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã