Call: 1-972-233-8800
Đăng Ký Trực Tuyến

  • Email
  • 1-972-233-8800 (Direct)
  • 1-972-233-8806 (Fax)

Theo Tôi

Anh Khải Nguyễn đã lớn lên ở New Orleans, LA. Anh tốt nghiệp Đại Học Loyola với bằng Bachelor of Science về Máy Tính năm 2001 và Đaị Học University of New Orleans với bằng Master’s of Business Administration về Kinh Doanh năm 2005. Anh bắt đầu trong ngành thế chấp vào tháng 4 năm 2011. Trước khi làm việc trong ngành thế chấp, anh là một nhà môi giới ở tiểu bang Louisiana từ năm 2001 đến năm 2006 và là một đại lý bảo hiểm với Allstate từ năm 2006 đến năm 2011. Trong suốt hơn ba nằm trong ngành thế chấp, anh Khải đã có hơn 350 khoản vay. Anh cho rằng thành công của anh là do sự chăm chỉ và sự cống hiến của anh. Anh luôn cố gắng quan tâm và đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Khải rất là hâm mộ đợi banh New Orleans Saints. Nếu anh ta không làm việc trên khoản vay, anh ta đang theo dõi và cỗ vũ cho đợi banh New Orleans Saints!!!

Địa chỉ: 10782-C Bellaire Blvd, Houston, TX 77072-2759 | NMLS#:1460193.
Địa chỉ: 4230 LBJ Fwy Suite 626 Dallas, TX 75244 | NMLS#:478264.
Địa chỉ: 2625 W. Pioneer Parkway Ste. 201B Grand Prarie, TX 75051 | NMLS#:1182620.
Địa chỉ: 540 Lapalco Blvd. Gretna, LA 70056 | NMLS#:954582.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:

Please leave this field empty.

Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã