Call: 1-972-233-8800

AA_Couple_Moving

Có tốn kém nhiều không?

Phần lớn chi phí đóng hồ sơ và lệ phí có thể được tài trợ vào khoản vay reverse mortgage. So với việc bán nhà và di chuyển, khoản vay reverse mortgage có thể cung cấp một lựa chọn hiệu quả bằng cách cho phép chủ nhà lấy một phần vốn nhà của họ.

Khi nào khoản vay cần phải hoàn trả?

Khoản vay sẽ đến hạn khi tất cả các chủ nhà đã qua đời hoặc đã di chuyển ra khỏi tài sản, các khoản thuế và bảo hiểm được thanh toán và nhà được duy trì theo các tiêu chuẩn của Federal Housing Administration (FHA).

Tại sao không có khoản thanh toán thế chấp hàng tháng?

Không có khoản thanh toán thế chấp hàng tháng bởi vì khoản vay thế chấp hiện có được trả hết khi đóng hồ sơ với số tiền thu được từ khoản vay reverse mortgage.

Có giới hạn nào về cách tôi có thể sử dụng tiền?

Số tiền có thể được sử dụng mà không có giới hạn. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Người đi vay có thể phải lập quy bổ sung từ khoản tiền vay để trả thuế và bảo hiểm.

Khoản vay reverse mortgage bán nhà cho ngân hàng không?

Không, các ngân hàng và các công ty cho vay khác quan tâm đến các khoản vay có thu được tiền lời. Thay vì làm chủ nhà, ngân hàng hoặc người cho vay bổ sung quyền thế chấp dưới hình thức cho vay reverse mortgage vào tiêu đề để cuối cùng họ có thể thu khoản tiền vay cộng với tiền lời.

Ai sẽ kế thừa ngôi nhà của quý khách?

Nếu người thừa kế của quý khách muốn giữ lại ngôi nhà, thì toàn bộ khoản tiền vay phải được trả bất kể giá trị tài sản. Số tiền đến hạn phải trả là khoản nợ gốc cộng với tiền lời và bảo hiểm thế chấp.

Ví dụ, nếu một người có nhà trị giá $250,000 qua đời và để lại khoản nợ vay reverse mortgage là $80,000 thì căn nhà sẽ bán nhà với giá $250,000, trả lại $80,000 cho ngân hàng, và giữ khoảng $170,000.

Người cho vay chỉ có thể nhìn vào giá trị của ngôi nhà để trả nợ; không có tài sản nào khác có thể được đính kèm nếu số dư nợ vay tăng lên vượt quá giá trị nhà. Qúy khách hoặc người thừa kế sẽ không phải trả nhiều hơn giá trị nhà tại thời điểm khoản vay được hoàn trả; ngay cả khi khoản tiền vay của qúy khách vượt quá giá trị căn nhà nếu qúy khách hoặc người thừa kế quyết định bán nhà.

Chủ nhà có thể buộc phải rời khỏi nhà không?

Khoản vay FHA reverse mortgage tồn tại để giúp chủ nhà ở lại nhà của họ. Khoản vay thường không đến hạn, miễn là người đi vay đáp ứng nghĩa vụ vay vốn. Chẳng hạn chủ nhà phải cư trú tại nhà là nơi ở chính của họ, trả thuế và bảo hiểm nhà và duy trì nhà theo các hướng dẫn của FHA. Trong trường hợp người đi vay không tuân theo các trách nhiệm này, hướng dẫn của HUD có thể yêu cầu người phục vụ bắt đầu thủ tục tịch thu tài sản.

Tiền An Ninh Xã Hội hoặc Medicare có bị ảnh hưởng không?

Các chương trình quyền lợi như An Ninh Xã Hội và Medicare thường không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chương trình dựa trên nhu cầu như Medicaid có thể bị ảnh hưởng. Qúy khách nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính và cơ quan chính phủ để có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thuế hoặc các khoản trợ cấp của chính phủ.

Khoản vay reverse mortgage có cần đóng thuế không?

Tiền vay không được coi là thu nhập và không phải chịu thuế. Tham khảo với tư vấn thuế để biết thêm thông tin.

Nó có tương tự như khoản vay home equity không?

Khoản vay home equity và khoản vay reverse mortgage sử dụng vốn nhà để làm tài sản thế chấp.

  • Chu nhà nào cũng có thể nộp đơn xin vay home equity. Chủ nhà phải từ 62 tuổi trở lên mới được vay reverse mortgage.
  • Khoản vay home equity thường phải hoàn trả trong 5 hoặc 10 năm. Khoản vay reverse mortgage nói chung là không hoàn trả cho đến khi chủ nhà qua đời hoặc di chuyển ra khỏi nhà trong 12 tháng liên tục.
  • Lãi suất của reverse mortgage tương đương với lãi suất home equity.
  • Mặc dù chi phí đóng hồ sơ của reverse mortgage nói chung cao hơn home equity, thông thường chi phí đóng hồ sơ có thể được tài trợ như là một phần của khoản vay reverse mortgage.

Bố mẹ tôi có khoản vay reverse mortgage và tôi đang sống với bố mẹ tôi. Tôi nên làm gì khi họ qua đời?

Điều quan trọng là qúy khách liên lạc với công ty phục vụ của khoản vay để thông báo cho họ biết rằng người đi vay đã qua đời. Thông tin liên lạc của công ty có thể được tìm thấy trong bảng báo cáo hàng tháng. Hãy để người phục vụ biết tình huống và họ sẽ hướng dẫn về các bước tiếp theo và những gì (những người thừa kế) sẽ cần làm tiếp theo.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đăng ký trực tuyến.

TÌM ĐẠI LÝ CHO VAY

Chủ nhà có trách nhiệm đóng thuế nhà, bảo hiểm nhà và khi có thể, bảo hiểm lụt và các khoản HOA. Thông tin này không được sản xuất bởi HUD hoặc FHA và thông tin này đã không được xem xét hoặc chấp thuận bởi Cơ Quan Chính Phủ. Thông tin chỉ có tính chất chung và không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của qúy khách. Đây không phải là lời khuyên về tài chính, thuế hay pháp luật. Tham khảo cố vấn thuế chuyên nghiệp.