Call: 1-972-233-8800

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho một số trang Web được sở hữu và/hoặc vận hành bởi hoặc đại diện cho Absolute Mortgage & Lending và các đơn vị trực thuộc khác được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của các bên (mỗi trang web được gọi riêng dưới đây là trang “Web”). Nếu quý khách đã đến Chính Sách Bảo Mật này bằng cách “nhấp” vào đường dẫn được ủy quyền từ một trang web thì Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho trang Web đó và cá nhân sở hữu và/hoặc điều hành trang Web cụ thể mà quý khách đã “nhấp” vào Chính Sách Bảo Mật thông qua liên kết được ủy quyền sẽ được gọi là” Nhà tài trợ “, hoac “chúng tôi.” Nhà tài trợ tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng và Chính Sách Bảo Mật này giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập được trên trang Web của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, vui lòng xem lại Các Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải trên trang Web, điều này chi phối việc quy khach sử dung trang Web. Việc quý khách sử dụng trang Web của chúng tôi cho thấy rằng quy khach đã đọc và chấp nhận các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi, như được nêu trong Chính Sách Bảo Mật và Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

Khả Năng Áp Dụng

Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho các trang Web làm chủ / hoặc do nhà tài trợ, và do nhà tài trợ đã đặt một “liên kết”, khi “nhấp” vào, sẽ chuyển quý khách đến Chính Sách Bảo Mật này. Không được áp dụng cho các trang Web cá nhân, tài trợ hoặc điều hành bởi hoặc cho bất kỳ đài truyền hình hoặc đài phát thanh độc lập nào được liên kết với nhà tài trợ. Trong khi đang ở trang Web của chúng tôi, quý khách có thể gặp liên kết tới các trang web này hoặc các trang Web khác hoặc tài liệu trực tuyến khác. Nếu quý khách nhấp vào một liên kết tới một bên thứ ba như vậy, nó sẽ đưa qúy khách ra khỏi trang web của chúng tôi và trang Web của bên thứ ba, vượt quá sự kiểm soát của nhà tài trợ. Các trang Web khác có thể thiết lập các cookie của riêng họ, thu thập dữ liệu, và/hoặc có chính sách bảo mật riêng của họ. Chính Sách Bảo Mật này chỉ bao gồm các thông tin thư thập được tại trang Web và không bao gồm bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ trang web khác hoặc offline bởi nhà tài trợ (trừ trường hợp có quy định cụ thể hoặc tiết lộ bởi nhà tài trợ), các công ty thành viên, phát sóng các chị nhánh, người được cấp phép hay bất kỳ công ty khác và chúng tôi khuyên qúy khách nên xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang Web nào khác mà quý khách truy cập.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà quý khách có thể tiết lộ công khai trồng bất kỳ phòng chat, bảng tin, bình luận hoặc các trang Web tương tự. Qúy khách nên nhớ rằng bất cứ khi nào quý khách công khai tiết lộ thông tin về bản thân trên mạng – ví dụ như thông qua bảng tin hoặc phòng chat – thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người mà quý khách không biết. Ngoài ra, một số bảng tin và các diễn đàn người dùng tương tự có thể hiển thị địa chỉ IP (như được định nghĩa bên dưới) cùng với tên và thông báo của người nhắn tin. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc chính sách của bên thứ ba nào thu thập bất kỳ thông tin nào người dùng có thể tiết lộ trên các bảng tin, khu vực trò chuyện hoặc các diễn đàn người dùng khác, nếu có, trên trang Web.

Thong Tin Nhà Tài Trợ Thu Thập

Thông Tin Cá Nhân:
Thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin có thể sử dụng một cách hợp lý để xác định cá nhân (như tên, địa chỉ, ngày sinh hoặc địa chỉ e-mail), chúng tôi đề cập đến trong Chính Sách Bảo Mật này là “PII.” Nói chung, qúy khách có thể duyệt qua trang Web mà không cung cấp cho chúng tôi PII. Tuy nhiên, có thể có những lúc chúng tôi yêu cầu qúy khách cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi qúy khách chọn đăng ký với trang Web của chúng tôi và/hoặc bản tin hoặc chọn tham gia vào một cuộc thi trực tuyến, rút ​​thăm trúng thưởng, điều tra, tải xuống hoặc bỏ phiếu. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu qúy khách cung cấp cho chúng tôi thông tin nhân khẩu học hoặc thông tin về sở thích hoặc thông tin tương tự. Nhà tài trợ có quyền, bất cứ lúc nào, thêm các tính năng vào trang web của chúng tôi và yêu cầu qúy khách phải đăng ký hoặc cung cấp PII khác, bao gồm thông tin thẻ tín dụng, hoặc yêu cầu đăng ký để truy cập trang Web của chúng tôi. Qúy khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó qúy khách không thể tận dụng hoặc tham gia vào một số tính năng của trang Web. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin mà chúng tôi thu thập được với thông tin có sẵn từ các nguồn khác, bao gồm thông tin nhận được từ các đối tác quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể cung cấp cho qúy khách cơ hội gửi e-mail cho bạn bè một bài viết, thiệp chúc mừng điện tử hoặc các tính năng đặc biệt khác từ trang Web của chúng tôi. Địa chỉ e-mail mà qúy khách cung cấp cho chúng tôi cho những hoạt động này sẽ được sử dụng để gửi e-mail được yêu cầu và sẽ không được sử dụng để gửi cho qúy khách hoặc bạn bè của qúy khách bất kỳ liên lạc qua thư điện tử nào khác.

Trang Web không cố ý thu thập PII từ trẻ em dưới mười ba (13) tuổi:
Đây không phải là trang Web dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và nhà tài trợ không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi tại trang Web. Nếu qúy khách dưới 13 tuổi, đừng gửi bất kỳ thông tin nào về mình cho nhà tài trợ. Nếu nhà tài trợ khám phá ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho trang Web PII, nhà bảo trợ sẽ xóa PII của đứa trẻ khỏi hệ thống.

Thông Tin Ẩn Danh:
Khi qúy khách truy cập trang Web, các máy chủ Web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin sử dụng trang Web. Thông tin sử dụng trang web là thông tin ẩn danh mô tả cách khách truy cập sử dụng và điều hướng trang web của chúng tôi, bao gồm số lượng và tần suất của khách truy cập vào mỗi trang web và thời gian lưu trú. Chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh tự động được gửi đến cho chúng tôi bằng trình duyệt web của qúy khách, chẳng hạn như loại trình duyệt, dữ liệu liên kết giới thiệu xác định trang web đã truy cập trước và sau đó truy cập trang web của chúng tôi và địa chỉ IP. Chúng tôi cũng có thể xác định công nghệ nào có sẵn thông qua trình duyệt của qúy khách để phục vụ cho qú khách một phiên bản trang web phù hợp nhất. Ví dụ: chúng tôi có thể xác định rằng qúy khách đã cài đặt phiên bản Flash và sau đó chúng tôi sẽ gửi cho qúy khách phiên bản Flash phù hợp của trang web chứ không phải là một trang HTML.

Địa chỉ IP:
Địa chỉ IP là một số được gán cho máy tính hoặc mạng của qúy khách khi qúy khách trên Internet. Khi khách truy cập yêu cầu các trang từ trang Web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi đăng nhập địa chỉ IP của khách truy cập. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP cho nhiều mục đích nội bộ, chẳng hạn như quản trị hệ thống, báo cáo tổng hợp thông tin cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc để kiểm tra số lần truy cập vào các trang khác nhau trên trang Web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số dịch vụ trong trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bảng thông báo nhất định, có thể hiển thị địa chỉ IP cùng với tên và thông báo của người gửi tin.

Cookies:
Cookies là các tập tin thông mà trang Web của chúng tôi có thể đặt trên máy tính của qúy khách để cung cấp dịch vụ tốt hơn khi qúy khách ở tại trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cookies cho một số mục đích. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookies để theo dõi các mẫu sử dụng trên trang Web và chúng tôi có thể sử dụng cookies khi chúng tôi tiến hành các cuộc thăm dò và rút thăm trúng thưởng để hạn chế nhiều phản hồi và đăng ký. Hoặc, chúng tôi có thể sử dụng cookies để ghi lại các thông tin đăng ký và cá nhân, cho phép qúy khách lưu tên người dùng và mật khẩu của qúy khách. Chúng tôi không lưu trữ PII nào trong cookies nhưng chúng tôi có thể liên kết cookies với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập được. Đôi khi qúy khách có thể nhận được các cookie từ các nhà quảng cáo của chúng tôi, là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp internet. Chúng tôi không kiểm soát các cookies này, và các cookies này không phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Khách truy cập vào trang Web của chúng tôi nên kiểm tra chính sách bảo mật của nhà quảng cáo để xem nó có sử dụng cookies hay không. Tất nhiên, qúy khách có thể vô hiệu hoá các cookies trên máy tính của qúy khách bằng cách chỉ ra điều này trong trình đơn tuỳ chọn hoặc tùy chọn trong trình duyệt của qúy khách. Tuy nhiên, có thể một số phần của trang Web sẽ không hoạt động chính xác nếu qúy khách vô hiệu hóa cookies. Quý khách nên tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp/nhà sản xuất trình duyệt của qúy khách nếu qúy khách có bất kỳ câu hỏi nào về việc vô hiệu hóa cookies.

Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Thu Thập của Nhà Tài Trợ

Nhà tài trợ:
Nhà tài trợ có thể sử dụng PII của qúy khách để cung cấp thông tin hoặc nội dung qúy khách yêu cầu, liên lạc vợ́i qúy khách hoặc để thực hiện giải thưởng có liên quan đến một cuộc thi hoặc cuộc rút thăm trúng thưởng, để liên lạc với qúy khách về các chương trình tài trợ, sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ, hoặc cho các mục đích khác được tiết lộ tại thời gian thu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng PII của qúy khách để liên lạc với qúy khách về việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc những thay đổi về Chính Sách Bảo Mật, Điều Khoản Sử Dụng hoặc các chính sách hoặc điều khoản khác có ảnh hưởng đến qúy khách và việc sử dụng trang Web của chúng tôi. Nếu qúy khách gửi e-mail cho ai đó một bài báo, thiệp chúc mừng điện tử hoặc các tính năng đặc biệt khác từ trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin qúy khách cung cấp cho người khác để gửi e-mail cho người đó. Nhà tài trợ có thể sử dụng thông tin thu thập được về người dùng của chúng tôi để cải tiến nội dung và điều hướng của trang Web của chúng tôi, hoặc cho các mục đích nội bộ khác.

Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi:
Nhà tài trợ có thể thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt cho họ. Ví dụ có thể bao gồm lưu trữ trang Web, gửi thông tin thay mặt cho chúng tôi, lưu trữ bảng tin hoặc các diễn đàn người dùng khác, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, tạo, lưu trữ và/hoặc chạy các cuộc thi/rút thăm trúng thưởng/trò chơi và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập vào tài liệu thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, nhưng họ không được phép sử dụng chúng cho các mục đích khác.

Các bên thứ ba khác:
Nhà tài trợ có thể tiết lộ số liệu thống kê người dùng vô danh, tổng hợp cho các bên thứ ba cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ số người truy cập vào các khu vực nhất định trên trang Web của chúng tôi, hoặc có bao nhiêu người đàn ông hoặc phụ nữ nhận bản tin của chúng tôi. Nhà tài trợ không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân PII của qúy khách cho bên thứ ba trừ khi tiết lộ cho qúy khách vào thời điểm thông tin đó được thu thập hoặc trừ khi qúy khách có sự đồng ý khác, ngoại trừ những trường hợp giới hạn sau đây:

Hành động pháp lý: Nhà tài trợ có thể tiết lộ thông tin về người sử dụng, bao gồm cả PII, khi được pháp luật yêu cầu, theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ tiến hành điều tra, xác minh hoặc thực thi tuân thủ các chính sách điều chỉnh trang Web của chúng tôi và các luật áp dụng hoặc để bảo vệ chống lạm dụng hoặc sử dụng trái phép trang Web của chúng tôi. Nhà tài trợ cũng có thể tiết lộ thông tin người dùng bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng tiết lộ là cần thiết để hạn chế trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, để bảo vệ hoặc bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi hoặc bảo vệ sự an toàn của qúy khách.

Thay đổi công ty: Nhà tài trợ có thể bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin người dùng, bao gồm cả PII, cho một thực thể kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, bán các tài sản chủ yếu, hay những thay đổi cơ bản khác của công ty liên quan đến trang Web.

Bảo vệ

Nhà tài trợ sẽ thực hiện các biện pháp để bảo mật dữ liệu qúy khách gửi cho chúng tôi, bao gồm việc hạn chế số người có quyền truy cập vật lý vào dữ liệu người dùng của chúng tôi. Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được bảo đảm là an toàn 100%. Do đó, nhà tài trợ không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào qúy khách chuyển cho nhà tài trợ và qúy khách tự chịu rủi ro.

Đồng ý chuyển

Trang Web này được vận hành ở Hoa Kỳ. Nếu qúy khách ở trong Liên Minh Châu Âu hoặc bất cứ nơi nào khác ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào qúy khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng trang Web của chúng tôi, tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi và/hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của qúy khách, qúy khách đồng ý chuyển khoản này.

Chấp nhận/thay đổi chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang Web, qúy khách đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này. Nhà tài trợ có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào theo ý riêng của mình. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào ở đây, do đó hãy kiểm tra lại theo thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng PII mà qúy khách cung cấp cho trang Web theo cách phù hợp với chính sách bảo mật này, trừ khi qúy khách đồng ý cho phép chúng tôi.

Liên lạc chúng tôi

Nếu qúy khách có bất cứ thắc mắc, ý kiến ​​hoặc quan ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trên trang Web mà từ đó qúy khách “nhấp vào” qua một liên kết có thẩm quyền để đến chính sách bảo mật này.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa